Sjálfbærni er stöðug vegferð

Við leggjum áherslu á að sýna gott fordæmi í rekstri og leggjum okkur fram við að vera leiðandi fyrirtæki á sviði sjálfbærni og samfélagsábyrgðar. 

Við höldum áfram að vinna eftir viðmiðum Global Compact og höfum tileinkað okkur markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun við stefnumörkun og markmiðasetningu.

 

Sjálfbærni er stöðug vegferð, því setjum okkur metnaðarfull markmið til að halda okkur við efnið og miðlum árangri til helstu hagaðila okkar í árlegri sjálfbærniskýrslu.

Heimsmarkmið SÞ
um sjálfbæra þróun 

Við notum Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna mikið í vinnu okkar en þau mynda ramma utan um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð. Við notum þau í samskiptum, bæði innan fyrirtækis og við viðskiptavini okkar, um alla þá fjölbreyttu málaflokka sem falla undir sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð þar sem þau halda vel utan um alla þessa málaflokka. Vinnustofa með starfsfólki Mannvits leiddi í ljós að við styðjum við 14 af 17 Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í störfum okkar.

Mannvit leggur áherslu á að skapa heilnæmt umhverfi og góða innivist í þeim hönnunarverkefnum sem fyrirtækið kemur að. Samhliða því stuðlar Mannvit að góðri heilsu starfsfólks með hinum ýmsu verkefnum og styrkjum. 

Mannvit byggir rekstur sinn á hugviti starfsfólks, leggur áherslu á fræðslu tengda sjálfbærni og býður upp á endurmenntun auk þess að vera með fjölda opinna kynninga til að miðla þekkingu sérfræðinga sinna og bjóða nemum starfsnám.

Jafnrétti kynjanna og jafnræði hefur verið stefna fyrirtækisins í lengri tíma. Mannvit hafnar allri mismunun og stuðlar að fjölskylduvænum vinnustað.

Mannvit kemur að hönnun og ráðgjöf veitumannvirkja og mælingu vatnsgæða sem miðar að því að tryggja heilnæmt vatn og draga úr líkum á mengunarslysum.

Mannvit leggur hugvit og þekkingu til framleiðslu endurnýjanlegrar orku og hefur komið að hönnun fjölda vatns- og jarðvarmavirkjana, bæði hérlendis sem erlendis. Mannvit leggur sitt af mörkum til framleiðslu hreinnar orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum.

Mannvit velur starfsfólk byggt á hæfileikum, metnaði og persónueinkennum. Mannvit hvetur starfsfólk sitt til að sýna frumkvæði og koma með nýjar hugmyndir að verkefnum.

Mannvit leggur áherslu á nýsköpun og þróun í starfsemi sinni. Með öflugri nýsköpun vill fyrirtækið geta mætt þörfum framtíðarinnar með sjálfbærum hætti.

Mannvit veitir ráðgjöf sem stuðlar að aukinni sjálfbærni samfélagsins og horfir til nýrra leiða í mannvirkjagerð og samgöngum. Þá kemur Mannvit að BREEAM sjálfbærnivottun fyrir skipulag

Í allri hönnun Mannvits er hugað að notkun auðlinda og að takmarka úrgang með það markmið að ýta undir ábyrga neyslu. Jafnframt horfir fyrirtækið í eigin barm og hugar að þessum atriðum í rekstri fyrirtækisins.

Mannvit leggur áherslu á að takmarka losun gróðurhúsalofttegunda frá rekstri fyrirtækisins sem og í verkefnum fyrirtækisins. Mannvit hugar að mögulegum breytingum í umhverfinu sökum loftslagsbreytinga við hönnun og ráðgjöf.

Við efnisval, meðhöndlun úrgangs og hönnun veitumannvirkja er hugað að því að koma í veg fyrir mengun í sjó.

Vernd, endurheimt og sjálfbær nýting vistkerfa er höfð að leiðarljósi við ráðgjöf. Mótvægisaðgerðir, sem eru lagðar til, leggja áherslu á endurheimt og sjálfbæra nýtingu vistkerfa.

Framkvæmdastjórn Mannvits leggur áherslu á gagnsæi og ábyrgan rekstur þar sem mútum er hafnað og alþjóðlegum lögum og reglum er fylgt.

Samvinna og góð samskipti er besta leiðin til að ná árangri og stuðla að sjálfbærri þróun.